COOKIES

Enligt lag (2003:389) om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats som använder cookies (små textfiler med information) bli informerade om vilka cookies som används, vad de används till och hur de kan undvikas. Läs mer om lagen och dess innebörd på Post och Telestyrelsens hemsida.

På bagabygg.se används olika typer av cookies som lagras på din dator, cookies som endast lagras under ditt pågående besök (sessionscookies), cookies som lagras även mellan dina besök samt så kallade tredjepartscookies. Cookies används av bagebygg.se för att ge dig som besökare tillgång till olika grundläggande funktioner för att underlätta din användning och förbättra din upplevelse av webbplatsen. Information som sparas i cookies är exempelvis information kring formulär som du svarat på/fyllt i och inställningar för hur webbplatsen visas (upplösning, språk osv). För att förbättra webbplatserna använder Båge Bygg AB dessutom cookies för att kunna föra statistik över besökare. Den information som samlas in avidentifieras och personliga uppgifter som kan knytas till dig används aldrig för statistik.

Stänga av cookies

Du behöver inte acceptera att ta emot cookies om du inte vill och du kan närsomhelst stänga av cookies genom att ange detta i din webbläsares säkerhetsinställningar. Hur du ska gå tillväga beskrivs i din webbläsares hjälpavsnitt. Genom webbläsarens inställningar kan du även radera eventuella cookies som redan sparats på din dator. Tänk dock på att om du stänger av cookies så kan vissa tjänster och/eller sidor helt eller delvis sluta att fungera.

 

DISCLAIMER

Nedan ser ni de allmänna villkoren för användning av Båge Bygg ABs webbplats bagebygg.se. Vänligen läs dessa villkor noggrannt innan du använder webbplatsen då de är förutsättningen för din användning av bagebygg.se. Båge Bygg AB förbehåller sig rätten att efter eget godtycke ändra eller utöka dessa villkor utan att meddela dig i förväg. Genom att använda materialet på denna webbplats åtar du dig att utan begränsningar eller förbehåll godta dessa användarvillkor.

1. INFORMATIONENS SYFTE

Information som redovisas på denna webbplats är enbart i upplysningssyfte och bör inte användas som enskild och enda grund för beslut i viktiga frågor. Båge Bygg AB arbetar kontinuerligt med webbplatsen och strävar efter att alltid ha en felfri, komplett och uppdaterad webbplats. Trots detta kan tekniska fel, ej uppdaterad information eller skrivfel resultera i missledande information. Du bör därför själv kontrollera riktigheten och fullständigheten i informationen på bagebygg.se.

2. COPYRIGHT

Innehållet på webbplatsen ägs av Båge Bygg AB och omfattas av svensk och internationell lagstiftning. Alla rättigheter reserverade. Denna information är avsedd för ditt eget personliga, icke-kommersiella bruk. Inga ändringar i avsikt att reproducera materialet på nytt får göras. Materialet får inte kopieras eller användas på annat sätt utan att Båge Bygg AB först har medgivit detta skriftligen.

Alla varumärken på bagebygg.se tillhör Båge Bygg AB eller så har varumärkesägaren/-ägarna gett Båge Bygg AB tillåtelse att använda dem på bagebygg.se. Du får inte kopiera eller använda dessa varumärken på något annat sätt än vad som anges i dessa villkor.

3. TILLGÄNGLIGHET OCH UPPDATERING

Båge Bygg AB har rätt att, från tid till annan, göra avbrott i driften av webbplatsen för reparation och underhåll och för att uppdatera eller uppgradera innehåll och funktionalitet. Båge Bygg AB garanterar inte en oavbruten och felfri åtkomst till eller användning av webbplatsen och de webbplatser och webbsidor som är länkade till den.

4. LÄNKAR

Länkar till andra webbplatser ges i bekvämlighetssyfte. Båge Bygg AB tar inget ansvar för materialet på eller funktionen hos dessa webbplatser och skall inte ha något ansvar för skada som uppkommer till följd av materialet på eller funktionen hos dessa webbplatser.

5. INFORMATION I BEFINTLIGT SKICK

Informationen på denna webbplats tillhandahålls i befintligt skick. Båge Bygg AB gör inga utfästelser och ger inga underförstådda garantier avseende materialet. Båge Bygg AB tar inget ansvar och åtar sig ingen ersättningsskyldighet av något slag med anknytning till eller i samband med användningen av denna webbplats eller materialet därpå. Dessutom varken garanterar eller utfäster sig Båge Bygg AB att din användning av materialet på denna webbplats inte kommer att innebära intrång i rättigheter tillhörande tredje part som inte ägs av Båge Bygg AB.

6. FRISKRIVNING FRÅN SKADESTÅNDSANSVAR

Båge Bygg AB skall inte ha ansvar för någon skada som uppkommer till följd av att du har fått tillgång till eller inte har kunnat få tillgång till denna webbplats eller till följd av att du har förlitat dig på tillhandahållen information. Det är inte möjligt för Båge Bygg AB att utöva någon kontroll över säkerheten för den information som passerar via nätverket eller webbplatsen och inte heller över innehållet i informationen bagebygg.se. Båge Bygg AB frånsäger sig därför härmed allt ansvar för överföring eller mottagning av kränkande eller olaglig information, oavsett innehåll.

Båge Bygg AB tar inte något ansvar för förlust eller skada som du eventuellt orsakas på grund av att du kommer i kontakt med innehåll på bagebygg.se som innehåller virus.

7. PERSONUPPGIFTSHANTERING

Du kan själv välja, på helt frivillig basis, att lägga in ditt namn och din kontaktinformation på bagebygg.se i syfte att bli kontaktad av Båge Bygg AB. Den personliga information som du lämnar används enbart för de ändamål som du begärt.

Båge Bygg AB mottar och lagrar automatiskt information från din webbläsare, såsom vilken sida du besöker, IP-adress och cookie-information. Båge Bygg AB använder informationen för användarstatistik, för att förbättra webbplatsens innehåll samt för att uppfylla dina förfrågningar avseende produkter och tjänster. Båge Bygg AB säljer inte informationen till någon tredje part.