Bygga på tak

BYGGA PÅ TAK

Att bygga på taket av en befintlig fastighet ger oanade möjligheter och är samtidigt en alldeles speciell utmaning för alla inblandade. Takbyggnationer kräver lite extra kreativitet och flexibilitet. 

Allt som görs på en vanlig byggarbetsplats sker på taket vilket innebär större och mer avancerade utmaningar. Om man dessutom bygger på ett tak centralt i Stockholm där trafiken är intensiv och det är alltid begränsat utrymme på gatorna, blir logistiken extra viktigt. Dessutom måste all material fraktas upp och ner via lyftkran och hissar, belastningen på dessa måste planeras och disponeras så att arbetsplatsen hela tiden har ett smidigt flöde.

 

PRECISIONSARBETE

När man bygger på tak är det bygg- och konstruktionstekniska arbetet är kritiskt för att fastigheten ska behålla sin stabilitet. Eftersom nya våningar eller lägenheter byggs ovanpå det befintliga huset måste de nya våningarna och de bärande väggarna passas in exakt rätt ovanpå de befintliga. De befintliga ventilationsrören, avloppsrören mm ska dras upp till de nya våningarna och här är det precisionsarbete som krävs. Trots att man har tillgång till ritningarna av det befintliga huset förekommer det givetvis avvikelser där verkligheten skiljer sig från ritningarna. Dessa avvikelser måste omedelbart justeras och måtten vara EXAKTA, det finns inget utrymme för felmarginaler.

 

Trots detaljerade förberedelser och planering uppkommer givetvis oväntade och oplanerade situationer. I dessa lägen är det viktigt att vara flexibel och snabbt se till att hitta lösningar. Här gäller det att vara kreativ, snabbtänkt och samtidigt alltid behålla fokus på kvalitet och genomförande.

 

byggapatak.se kan du läsa mer om hur vi arbetar med takprojekt. byggapatak.se